...

Tracker solarny jednoosiowy – co to?

Wraz z rozwojem technologii fotowoltaicznych, coraz większą popularność zdobywają systemy nadążne, czyli trackery solarne, które śledzą ruch słońca po niebie. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w tej dziedzinie jest tracker solarny jednoosiowy. Dzisiaj przedstawimy, czym jest tracker jednoosiowy, jak działa i jakie korzyści przynosi jego zastosowanie.

Czym jest tracker solarny jednoosiowy?

Tracker solarny jednoosiowy, znany również jako jednoosiowy tracker fotowoltaiczny, to urządzenie służące do śledzenia ruchu słońca w jednej osi. Jego głównym zadaniem jest ustawianie paneli fotowoltaicznych pod optymalnym kątem względem padania promieni słonecznych. Dzięki temu panele fotowoltaiczne mogą generować więcej energii elektrycznej w porównaniu do nieruchomych konstrukcji.

Jak działa tracker solarny jednoosiowy?

Jednoosiowy tracker fotowoltaiczny działa na zasadzie automatycznego dostosowywania położenia paneli fotowoltaicznych w zależności od ruchu słońca na niebie. System ten jest wyposażony w czujniki światła, które monitorują kąt padania promieni słonecznych. Na podstawie danych z czujników, sterownik trackera ustawia panele w optymalnej pozycji.

Kluczowe komponenty trackera jednoosiowego:

  1. Czujniki światła: Monitorują natężenie i kierunek promieniowania słonecznego.
  2. Silniki elektryczne: Napędzają mechanizm ustawiający panele fotowoltaiczne.
  3. Sterownik: Przetwarza dane z czujników i steruje pracą silników elektrycznych.
  4. Moduły fotowoltaiczne: Panele fotowoltaiczne zamontowane na trackerze.

Proces śledzenia słońca:

  1. Detekcja światła: Czujniki światła wykrywają położenie słońca.
  2. Przetwarzanie danych: Sterownik analizuje dane i decyduje o potrzebie zmiany położenia paneli.
  3. Ruch paneli: Silniki elektryczne dostosowują pozycję paneli w jednej osi (wschód-zachód).

Zalety stosowania trackera jednoosiowego

Jedną z najważniejszych zalet stosowania trackerów jednoosiowych jest zwiększenie uzysku energii elektrycznej. Dzięki możliwości śledzenia ruchu słońca panele fotowoltaiczne są ustawiane prostopadle do promieniowania słonecznego przez większą część dnia, co pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej.

Trackery jednoosiowe pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni farm fotowoltaicznych. W porównaniu do nieruchomych konstrukcji, system nadążny zapewnia większą ilość energii z tej samej powierzchni paneli, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych farm fotowoltaicznych.

Pomimo wyższych kosztów początkowych, inwestycja w jednoosiowy system nadążny może szybko się zwrócić. Zwiększona produkcja energii elektrycznej oznacza wyższe przychody z jej sprzedaży, co przyspiesza zwrot poniesionych kosztów.

Zastosowanie solar tracker jednoosiowego

Trackery jednoosiowe znajdują zastosowanie zarówno w małych, domowych instalacjach fotowoltaicznych, jak i w dużych farmach fotowoltaicznych. Dzięki swojej wydajności i stosunkowo prostszej konstrukcji w porównaniu do trackerów dwuosiowych, są popularnym wyborem w wielu projektach fotowoltaicznych.

Nowoczesny tracker fotowoltaiczny jednoosiowy – podsumowanie

Tracker solarny jednoosiowy to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie fotowoltaiki, które pozwala na optymalne wykorzystanie energii słonecznej poprzez śledzenie ruchu słońca w jednej osi. Dzięki zastosowaniu czujników światła i zaawansowanych sterowników, system nadążny zapewnia ustawienie paneli fotowoltaicznych w optymalnej pozycji przez większą część dnia. Pomimo wyższych kosztów początkowych i potencjalnych wyzwań związanych z konserwacją, trackery jednoosiowe oferują znaczące korzyści w postaci zwiększonej produkcji energii elektrycznej i szybszego zwrotu inwestycji. Warto rozważyć zastosowanie takiego rozwiązania zarówno w małych instalacjach domowych, jak i na dużych farmach fotowoltaicznych, aby maksymalizować uzysk energii z promieni słonecznych i wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii.

WhatsApp
1
Skontaktuj się z nami!
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.